Familieopstellingen

Kind van een vader en een moeder

 

Een ding is zeker in het leven en dat is dat we allemaal kind zijn van een vader en een moeder met eventuele broers en zussen. Dit gezin van herkomst heeft onnoemelijk veel invloed op hoe jij momenteel in het leven staat. Als je steeds vast loopt in het leven op dezelfde vraagstukken is familieopstellingen een manier van onderzoeken en kijken naar hetgeen waarin jij tegenaan loopt en die jou belemmeren in het dagelijkse leven.

In een opstelling krijg je te zien wat je al weet en daarna wat je nog niet weet dus het onbewuste deel van jou en je situatie.

 

Uitleg familieopstellingen

 

Bert Hellinger is de grondlegger van familieopstellingen en later zijn er nog verschillende belangrijke personen bijgekomen die invloed hebben gehad op het werken met familiesopstellingen.

Familieopstellingen gaan uit van drie wetmatigheden. Ze hebben veel samenhang met elkaar en ze zijn allemaal even belangrijk.

  • Ordening: Voor iedereen is er één plek in het systeem. Bijvoorbeeld: Maartje is het derde kind van Piet en Annie. Dat is haar kind plek.  
  • Erbij horen: Alles en iedereen die tot het familiesysteem behoren (dus ook de overledenen) heeft hetzelfde recht om erbij te horen. Alles wat er niet kon of mocht zijn bepaald de sfeer en de manier hoe je met elkaar omgaat (dynamiek). De oom die NSB-er was, de verborgen liefde van een ouder, overleden kinderen waar men niet over kon of mocht rouwen, abortus, trauma’s die niet verwerkt zijn, emoties die er niet konden zijn.
  • Balans: Het geven en nemen is in verticale lijn per definitie in onbalans. Kinderen ontvangen wat ze krijgen van hun ouders en hoeven niet direct een balans te herstellen. Op hun beurt kunnen kinderen later, wanneer ze volwassen zijn, het vele wat ze gekregen hebben, weer doorgeven aan hun kinderen of andere wijze. In horizontale contacten, tussen broers, zussen, partners, collega’s, vrienden is in een ideale situatie geven en nemen in balans. Men geeft evenveel dan dat men neemt. 

Bij een familieopstelling maak je gebruik van een:

  • Begeleider
  • Vraagsteller
  • Representant(en)

De vraagsteller

Als vraagsteller breng je een vraag in die te maken heeft met iets in het leven waarin je steeds vastloopt of waar je meer zicht op wil krijgen. Bijvoorbeeld op het gebied van je (partner)relatie, werk of gezin. Maar het kan ook gaan over gevoelens of gedrag waar je niet weet hoe ermee om te gaan.

De representant

Een representant is niet alleen dienstbaar aan de vraagsteller. Het is bijzonder te ervaren dat je niet voor niets juist op die plek in dat systeem terecht komt. Je krijgt inzichten die gaan over jou. Bijvoorbeeld; Als je staat voor een moeder, waarvan je voelt dat die heel veel liefde van binnen voelt, maar het niet kan uiten door een traumatisch verleden. Door dit te ervaren als representant kan je jezelf beter voorstellen dat het gedrag wat iemand laat zien niet altijd overeen komt met wat diegene van binnen ervaart. Dat de wil er wel is, maar dat men het niet kan.

De getuige

Het kan zijn dat je niet voor iedere opstelling wordt gevraagd als representant. Dan ben je getuige van een opstelling. De ervaring heeft geleerd dat je dan ook vaak waardevolle inzichten krijgt die op jou van toepassing zijn.

Hoe verloopt een opstelling?

De begeleider leidt de opstelling en heeft weet van de vraag van de vraagsteller. De vraagsteller kiest de representanten die gaan staan voor wat de begeleider aangeeft. Dit kan een vader, moeder, kind, personen zijn, maar ook andere elementen zoals emoties, de oorlog, een land, de kerk, liefde, warmte.

De begeleider of de vraagsteller stelt de representanten op, zet ze in de ruimte, en die gaan zich verbinden met waar ze voor staan. Dat wil zeggen dat ze gaan voelen voor diegene. Ze krijgen informatie door doormiddel van gevoelens en soms gedachten of zelfs beelden. Iedereen kan dit, je hebt hier geen speciale gave voor nodig.

Door deze informatie komt er meer inzicht in de manier hoe jij hebt gereageerd op je familiesysteem. Men kan nu gaan kijken naar waar jij bent vast gelopen en uit balans bent geraakt.

Als dit ervaren is kan de volgende stap gemaakt worden door te gaan kijken naar welke wetmatigheden hersteld mogen worden. En dit doet men door het uitspreken van helende zinnen naar elkaar, ingegeven door de begeleider bijvoorbeeld: “Jij bent mijn moeder, ik ben je dochter” (ordening) hierdoor worden de verhoudingen naar elkaar duidelijk en komt er op den duur rust.

Wat men te zien krijgt in een opstelling is altijd met betrekking tot de vraag van de vraagsteller en wordt uitvergroot weergegeven.

Vertrouwelijkheid

Een familiesysteem is uiterst gevoelig en kwetsbaar. Alles wat men te zien krijgt dient met vertrouwen te worden behandeld en met privacy te worden bewaakt. De uitwerking van een opstellingen kan weken tot maanden duren en komt het meest tot zijn recht als er de eerste zes weken niet over gesproken wordt, zodat de energie zijn weg kan vinden.

Loop niet te snel
Het leven is gemaakt om te ervaren wat het met je doet